Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

ENGINEERING KNOWLEDGE MANAGEMENT

Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Pokojski
ISBN: 978-83-208-2535-0
Pages: 266
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
22.00 €
18.70
Lowest price in last 30 days: 18.70
number copies:

The authors introduce the reader to the issues of engineering knowledge management in two ways: in the preparation and implementation of production processes and in supporting design work. The book consists of nine chapters. Chapter 1 discusses in detail the processes of engineering knowledge management in design and production and emphasizes the importance of this process in the context of implementing modern Industry 4.0 technologies in enterprises. Chapter 2 describes the methods and Chapter 3 – available technologies supporting engineering knowledge management. Chapters 4 and 5 discuss the area of knowledge modelling in design and the production process. Chapter 6 presents the area of knowledge-based engineering and the issue of automation of design work. Chapter 7 characterizes knowledge in cyberphysical systems. Chapter 8 shows solutions available on the market that support the implementation of the knowledge management process with information. Chapter 9 presents examples of implementation of the engineering knowledge management process. As a result, recommendations were formulated for students of engineering knowledge management and enterprise managers, indicating prospects and significant changes in this area. The book is intended for researchers, academic teachers, PhD students and students of management and production engineering, mechanics and machine construction, computer science and others whose educational content covers the discussed topics. It can also be a repository of engineering knowledge for managers who build an environment of harmonious and sustainable cooperation between people and machines, planning the further development of the company.

 

Wstęp

 

1. Zarządzanie wiedzą w Przemyśle 4.0

1.1. Typologia wiedzy

1.2. Procesy zarządzania wiedzą w przemyśle

1.3. Zarządzanie inżynierską wiedzą projektową

1.4. Zarządzanie inżynierską wiedzą w procesie wytwarzania

1.5. Zarządzanie wiedzą jako element koncepcji Przemysłu 4.0

 

2. Metody wspomagające zarządzanie wiedzą inżynierską

2.1. Metody i techniki pozyskiwania wiedzy inżynierskiej

2.2. Gromadzenie, analiza i dzielenie się wiedzą

2.3. Modelowanie wiedzy inżynierskiej

2.4. Walidacja wiedzy inżynierskiej

 

3. Technologie wspomagające zarządzanie wiedzą inżynierską

3.1. Proces konwersji wiedzy

3.2. Narzędzia do tworzenia baz wiedzy, ich konserwacji i rozwoju

3.3. Rozwiązania wspierające proces modelowania wiedzy

3.4. Wizualizacja wiedzy

 

4. Modelowanie wiedzy w projektowaniu

4.1. Projektowanie i procesy inżynierskie

4.2. Modelowanie wiedzy projektowej w kontekście rozwoju produktu i procesu projektowego

4.3. Modelowanie procesów projektowych przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej

4.4. Przykłady formalnych modeli stosowanych w teoriach i metodologiach projektowych

 

5. Modelowanie wiedzy w procesie produkcji

5.1. Wiedza w procesach produkcyjnych

5.2. Modelowanie wiedzy produkcyjnej

5.3. Modelowanie procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej

5.4. Przykłady formalnych modeli wiedzy w systemach produkcyjnych

 

6. Zarządzanie wiedzą w projektowaniu i wytwarzaniu

6.1. Inżynieria oparta na wiedzy

6.2. Automatyzacja prac projektowych

6.3. Platformy projektowe

6.4. Wielodyscyplinowość w modelowaniu wiedzy

6.5. Transdyscyplinarność w modelowaniu wiedzy

 

7. Zarządzanie wiedzą w projektowaniu systemów cyberfizycznych

7.1. Wiedza w systemach cyberfizycznych

7.2. Modelowanie aktywności projektowej

7.3. Modelowanie wspomagania podejmowania decyzji

 

8. Implementacja procesu zarządzania wiedzą inżynierską

8.1. Repozytoria wiedzy

8.2. Budowanie baz wiedzy i efekty finalne

8.3. Procesy zarządzania wiedzą inżynierską

 

9. Przykłady implementacji procesu zarządzania wiedzą inżynierską

9.1. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży metalowej

9.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży motoryzacyjnej

 

Kierunki rozwoju w zarządzaniu wiedzą inżynierską

 

Bibliografia

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Indeks

Justyna Patalas-Maliszewska

Prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska jest profesorem w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu wiedzy produkcyjnej oraz procesów wspomagania podejmowania decyzji w inżynierii produkcji.. Tematyka ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji. Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych, autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w czasopismach z IF; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dla przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

 

 

Jerzy Pokojski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski jest pracownikiem Instytutu Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą następujących grup zagadnień: zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej do rozwiązywania dużych problemów optymalizacji w projektowaniu maszyn, modelowanie inżynierskiej wiedzy projektowej, zarządzanie wiedzą, rozwój podejść związanych z metodami stosowanymi w Knowledge Based Engineering. Od około 30 lat współpracuje z ośrodkami zajmującymi się powyższą tematyką w ramach działalności następujących organizacji: European Group for Intelligent Computing in Engineering oraz International Society of Transdisciplinary Engineering (organizator światowych konferencji cyklicznych Transdisciplinary Engineering; dawna nazwa konferencji: Concurrent Engineering). Dorobek naukowy profesora obejmuje około 120 publikacji z zakresu uprawianej tematyki. Jest także autorem, współautorem i redaktorem ponad 20 naukowych pozycji książkowych oraz skryptów. Pełnił wiele funkcji w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, obecnie jest kierownikiem Zakładu Technik Komputerowych.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended