Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Audyt narzędzi Lean Management

Paulina Koterwa, Urszula Balon, Joanna M. Dziadkowiec
ISBN: 978-83-208-2599-2
Pages: 164
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Książka jest poświęcona problematyce Lean Management – koncepcji zarządzania organizacją ukierunkowanej na spełnienie oczekiwań klienta przy równoczesnym wyeliminowaniu działań, które nie generują wartości dodanej. Wdrożenie Lean Management w organizacji przyczynia się do uzyskania wielu korzyści, m.in. wyeliminowania marnotrawstwa, ograniczenia kosztów, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a także maksymalizacji produktywności i zysków.

W niniejszym opracowaniu opisano model ALIC (Audit Based Lean Implementations Canvas). Jest to autorski, uniwersalny model wdrażania koncepcji Lean Management, który bazuje na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) i audycie wewnętrznym. Koncepcja Lean Management wraz z niezbędnymi narzędziami (praca standaryzowana, 5S, Kanban, SMED, automatyczne utrzymanie ruchu) oraz KPI zgodnie z opisanym modelem została wdrożona w trzech wybranych przedsiębiorstwach. Sposób wdrażania koncepcji, kolejność implementacji poszczególnych narzędzi, a także spostrzeżenia i wnioski obserwowane podczas wdrożenia oraz prowadzonych audytów wewnętrznych zostały przedstawione w części badawczej. Tak zweryfikowany model pozwala również na ocenę poziomu wdrożenia koncepcji Lean Management i zaproponowanie działań, które będą miały wpływ na jej  doskonalenie. 

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym menedżerów i przedstawicieli praktyki gospodarczej jako poradnik do wdrażania i oceny skuteczności wdrożenia narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie. Może być również wykorzystana jako literatura dla doktorantów oraz studentów. 

 

WSTĘP

1. LEAN MANAGEMENT – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1.1. Geneza i istota koncepcji Lean Management

1.2. Wybrane narzędzia stosowane w ramach koncepcji Lean Management

1.3. Rola kluczowych wskaźników efektywności w Lean Management

2. ROLA AUDYTU W DZIAŁANIACH PROJAKOŚCIOWYCH ORGANIZACJI

2.1. Funkcje i proces audytu

2.2. Metodyka prowadzenia audytów

2.3. Audyt w formie zdalnej

2.4. Wykorzystanie audytu w Lean Management

3. WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE

3.1. Propozycja modelu wdrożenia Lean Management (ALIC)

3.2. Wykorzystanie modelu ALIC w wybranych przedsiębiorstwach

3.3. Proces doskonalenia organizacji poprzez zastosowanie Lean Management

4. WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI MODELU WDROŻENIA LEAN MANAGEMENT

4.1. Audyt jako narzędzie do weryfikacji skuteczności modelu ALIC

4.2. Możliwości doskonalenia procesów z wykorzystaniem modelu ALIC

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Paulina Koterwa
Paulina Koterwa

Paulina Koterwa – doktor inżynier, Manager ds. Rozwoju Systemów Zarządzania i Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematykę związaną z systemami zarządzania jakością, narzędziami i technikami stosowanymi w ramach koncepcji Lean Management, a także optymalizacją procesów w organizacjach. Autorka i współautorka wielu publikacji z tej tematyki.

Urszula Balon
Urszula Balon

Urszula Balon – doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma przeszło dwudziestoletni staż naukowy i dydaktyczny. Jej zainteresowania badawcze obejmują systemy zarządzania jakością, koszty jakości, reklamacje, badanie satysfakcji klientów i zachowań klientów na rynku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu kosztów jakości, badania zachowań klientów na rynku. Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Joanna M. Dziadkowiec
Joanna M. Dziadkowiec

Joanna M. Dziadkowiec – doktor habilitowany,  profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Zarządzania Jakością na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Ma przeszło dwudziestoletni staż dydaktyczny i naukowy. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu systemowego zarządzania jakością oraz zarządzania usługami. Aktywnie działa w Klubie Polskie Forum ISO 9000, jest także członkiem Komisji Nauk Towaroznawczych PAN.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €