Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje

Stanisław Sudoł
ISBN: 978-83-208-2012-6
Pages: 168
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:
Buy electronic version

The Author – an appreciated authority in the area management – basing on his very extensive experience of eminent scholar and academic lecturer, described management as a discipline of science together with all problems and controversies related therewith. Therefore, the book discusses, among other things, the emergence, development and achievements of sciences dealing with management; the subject matter and the scope of these sciences with their sub-disciplines; their place among sectors and disciplines of science; statements and theories in the sciences on management; scientific research in the area of management; researcher’s ethics in the sciences of management.

The book is addressed to members of academic personnel in the area of sciences on management, as well as to persons preparing upper level scholar degree dissertations and students of doctoral studies.


In 2017 the Board of the Tadeusz Kotarbiński Medal awarded by PAN (Polish Academy of Sciences), in regard of outstanding merits revealed in the totality of his scholar output in the field of sciences on management, awarded the Tadeusz Kotarbiński PAN Medal to Professor Stanisław Sudoł im. Tadeusza Kotarbińskiego (http://www.naukaonline.pl/news/item/3660-medale-im-kotarbinskiego-przyznane).

 

 

Spis treści


Wstęp

Rozdział 1
WSTĘPNE UWAGI DOTYCZĄCE NAUK O ZARZĄDZANIU
1. Nazwy dyscypliny naukowej
2. Powstanie, rozwój i dotychczasowe osiągnięcia nauk o zarządzaniu
3. Słabości nauk o zarządzaniu


 

Rozdział 2
PRZEDMIOT I ZAKRES NAUK O ZARZĄDZANIU ORAZ ICH SUBDYSCYPLINY
1. Nie tylko zarządzanie w przedsiębiorstwie
2. Rozgraniczenie w naukach ekonomicznych nauk o zarządzaniu
od ekonomii
3. Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne
4. Nauki o zarządzaniu a dyscypliny spoza nauk ekonomicznych
5. Problem subdyscyplin w naukach o zarządzaniu

 

Rozdział 3
MIEJSCE NAUK O ZARZĄDZANIU W KLASYFIKACJI DZIEDZIN I DYSCYPLIN
NAUKOWYCH
1. Obecne miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji nauk w Polsce
2. Nauki o zarządzaniu jako samodzielna dziedzina nauki

Rozdział 4
TWIERDZENIA, PARADYGMATY I TEORIE NAUK O ZARZĄDZANIU
1. Charakter twierdzeń naukowych
2. Charakterystyczne cechy twierdzeń i wskazań nauk o zarządzaniu
3. Czy nauki o zarządzaniu dysponują paradygmatami?
4. Jedna czy wiele metod badawczych i teorii o zarządzaniu?
5. Związek nauk o zarządzaniu z działalnością praktyczną

 

Rozdział 5
BADANIA NAUKOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
1. Istota badania naukowego
2. Koncepcja procesu badawczego
3. Realizacja procesu badawczego
4. Metody badania naukowego
5. Interpretacja uzyskanych danych empirycznych.

Rozdział 6
ETYKA BADACZA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU


 

Posłowie

Indeks nazwisk

Stanisław Sudoł

Full Professor, PhD Dsc, Professor Emeritus of the Nicolaus Copernicus University in Torun, doctor honoris causa there, employee of the Warsaw Management University. Honorary member of the Committee of Sciences on Organization and Management of PAN (Polish Academy of Sciences), member of the Jury of Professor Tadeusz Kotarbiński Medal, the President of the Editorial Committee of PAN’s “Organizacja and Kierowanie” quarterly magazine. Member of the Central Commission for Scientific Degrees and Titles for three terms office.

His scientific interests focus on corporate management as well as methodic / methodological fundaments of the sciences on management. Author and co-author of many publications in these areas, including Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. (Enterprise. Fundaments of the science on enterprise. Corporate management, PWE, 2006), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania (Enterprise. Theory and practice of management PWE, 2011).

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended