Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy zarządzania

Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo
ISBN: 83-208-1373-5
Pages: 648
Publication date: 2002
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
12.00
Ask about product

This is a manual on management encompassing all traditional aspects i.e. processes of planning, organization, supervision and control. At the same time, the Authors ensured the work is properly updated by addressing, i.a., the following issues: technologies and designing the working processes, team management, chaos management, development of managerial careers, management in the age of information, masculine and feminine managing styles. The lecture is supplemented with presentations of selected companies and figures of outstanding managers as well as many case studies. These not only make the manual contents more attractive but also make it easier to master the knowledge involved. The manual is intended for students of management, economics, law, journalism in universities, students of business schools, trainees in managerial skills upgrading courses.

Spis treści

Przedmowa  
Jakie były założenia przy pisaniu tej książki?
Co nowego w trzecim wydaniu?  
Podziękowania  
Krótkie uwagi dla studentów  

 
CZĘŚĆ I. Wprowadzenie 
 

Rozdział 1. Kierownicy i zarządzanie
Kim są kierownicy i gdzie pracują?
Czym jest zarządzanie i co robią kierownicy?  
Jak rynek ocenia kierowników?  
Po co uczyć się zarządzania?  
Jakie są związki zarządzania z innymi dyscyplinami?
moduł historyczny: Historyczne źródła praktyki zarządzania  
Era poprzedzająca współczesność  
Wkład klasyków  
Kierunek: zasoby ludzkie  
Kierunek ilościowy  
Jak wydarzenia społeczne wpływają na kierunki w zarządzaniu?  
Studia nad zarządzaniem w dniu dzisiejszym  
 

Rozdział 2. Zarządzanie w dzisiejszym świecie  
Zmieniająca się gospodarka  
Globalny rynek  
Nacisk na technikę  
Czego społeczeństwo oczekuje od organizacji i ich menedżerów?  
Jaka będzie siła robocza w 2010 r.?  
Jak organizacje zapewniają panowanie klientom?  
 

CZĘŚĆ II. Planowanie 
 

Rozdział 3. Podstawy planowania  
Definicja planowania  
Planowanie w środowiskach niepewnych  
Typy planów  
Zarządzanie przez cele (ZPC)  
Znaczenie strategii organizacji  
Strategiczne ramy odniesienia: wybór niszy  
Jakość jako broń strategiczna  
Przedsiębiorczość: szczególny przypadek strategicznego planowania  
 

Rozdział 4. Podstawy podejmowania decyzji  
Proces podejmowania decyzji  
Podejmowanie decyzji: model racjonalny  
Realny świat decyzji kierowniczych: modyfikacja modelu racjonalnego
Podejmowanie decyzji: podejście sytuacyjne  
Style podejmowania decyzji  
Podejmowanie decyzji w grupach  
Kultura narodowa a proces podejmowania decyzji  
moduł ilościowy: Ilościowe narzędzia podejmowania decyzji 
Macierze wypłat  
Drzewa decyzyjne  
Analiza punktu równowagi kosztów i przychodów  
Analiza wskaźnikowa  
Programowanie liniowe  
Teoria kolejek  
Ekonomiczna wielkość partii  
 

CZĘŚĆ III. Organizowanie 
 

Rozdział 5. Podstawowe rozwiązania organizacyjne  
Elementy struktury organizacyjnej  
Zmienne sytuacyjne wpływające na strukturę  
Rozwiązania organizacyjne w praktyce  
Kultura organizacji  
 

Rozdział 6. Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi  
Kierownicy a proces zarządzania zasobami ludzkimi  
Prawne otoczenie ZZL  
Planowanie zatrudnienia  
Rekrutacja i dobór pracowników  
Wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie  
Zarządzanie efektywnością  
Wynagrodzenia i świadczenia  
Współczesne zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi  
moduł kariery: Podejmowanie decyzji o karierze zawodowej  
Wejście do organizacji  
 

Rozdział 7. Kierowanie zmianą i innowacjami  
Czym jest zmiana?  
Zmiany w organizacji a opór jej członków  
Wprowadzanie zmian w organizacji  
Stres - następstwo zmiany w organizacji  
Pobudzanie do innowacji  
 

CZĘŚĆ IV. Przewodzenie 
 

Rozdział 8. Podstawy zachowań indywidualnych i grupowych  
W kierunku wyjaśniania i przewidywania zachowań  
Osobowość  
Postrzeganie  
Uczenie się  
Podstawy zachowań grupowych  
 

Rozdział 9. Zespoły robocze  
Popularność zespołów  
Rodzaje zespołów roboczych  
Cechy zespołów o wysokiej efektywności  
Przekształcanie indywidualnych osób w graczy zespołowych  
Współczesne zagadnienia związane z zespołami  
 

Rozdział 10. Motywowanie i nagradzanie pracowników  
Motywacja i indywidualne potrzeby  
Wczesne teorie motywacji  
Współczesne zagadnienia motywacji  
 

Rozdział 11. Przywództwo i zaufanie  
Kierownicy a przywódcy  
Teorie cech przywódczych  
Behawiorystyczne teorie przywództwa  
Sytuacyjne teorie przywództwa  
Pojawiające się sposoby traktowania przywództwa  
Współczesne zagadnienia przywództwa  
Budowanie zaufania: istota przywództwa  
 

Rozdział 12. Komunikacja i umiejętności interpersonalne  
Znajomość komunikacji  
Zagadnienia międzynarodowe i problemy płci w procesie komunikacji  
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

 
CZĘŚĆ V. Kontrolowanie 
 

Rozdział 13. Podstawy kontroli  
Co to jest kontrola?  
Znaczenie kontroli  
Rodzaje kontroli  
Cechy skutecznego systemu kontroli  
Sytuacyjne czynniki kontroli  
Dostosowanie kontroli do różnic narodowych  
Dysfunkcjonalna strona kontroli  
Etyczne zagadnienia kontroli  
 

Rozdział 14. Technika i operacje  
Proces przetwarzania  
Technika i wydajność  
Technika a przestarzałe kwalifikacje pracowników  
Transfer technologii
Technika informacyjna  
Technika operacyjna  
Współczesne zagadnienia operacyjne  
Narzędzia kierowania przedsięwzięciami i sprawowania nad nimi kontroli  
Słownik pojęć
Indeks

Stephen P. Robbins

Doctor in the University of Arizona, Professor Emeritus of management in San Diego State University. Author of esteemed manuals in the area of management and behaviors in organizations. His books are used as manuals in over one thousand universities in the USA and were translated into 19 languages, with further editions being adapted for the needs of scholar markets of Canada, Australia, South Africa and India. Doctor Robbins is also an Author of such bestsellers as The Truth About Managing People... and Nothing But the Truth (Polish edition: PWE, 2003) and Decide and Conquer (Polish edition: PWE, 2005).
In his private life doctor Robbins is passionate about running. Since turning fifty back in 1993, he collected 18 national champion titles, 12 international titles and set a number of other records in his age groups at distances of 60, 100, 200 and 400 meters. In 2005 he was elected to the U.S. Track and Fields Athletics Champions Pantheon.

David A. DeCenzo
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended