Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Organizacja zachowań zespołowych

Redakcja naukowa Ryszard Rutka, Piotr Wróbel
ISBN: 978-83-208-2005-8
eISBN: 978-83-208-2571-8
Pages: 264
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00
13.00
number copies:

One of substantial factors that determine the success of contemporary organizations is efficient team work. In their book the authors present the issues of organization of team behaviors using instruments applied in the science on management. While presenting the scope, forms and prerequisites for an organization to be able to effectively determine and shape behaviors of its members, they discuss, among other things:
·  an organization’s expectations from its members,
·  the role of managers in shaping behaviors of their personnel,
·  the crucial aspects of building personnel teams,
·  the key aspects of communication,
·  creation of organizational behaviors through their formalization,
·  the role of the organizational structure in stimulation of the employees’ behaviors,
·  the influence of organizational culture on the employees’ behaviors.
The book is addressed to students of management, sociology, psychology, journalism, political sciences, as well as to business practitioners.

 

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Oczekiwania organizacji wobec jej uczestników (Piotr Wróbel)
1.1. Strategie sukcesu współczesnej organizacji
1.2. Skuteczność czy efektywność jako kluczowe kryterium oceny działań jednostki i zespołu?
1.3. Oczekiwane zachowania członka organizacji
 
Rozdział 2. Kształtowanie zachowań przez kierownika (Ryszard Rutka)
2.1. Władza w organizacji
2.2. Kierowanie transakcyjne i przywództwo
2.3. Potencjalny i rzeczywisty styl kierowania
2.4. Podstawowe style kierowania
2.5. Uwarunkowania uspołecznienia procesów decyzyjnych w organizacjach
 
Rozdział 3. Budowa zespołu (Ewa Markowska)
3.1. Zespół a grupa
3.2. Znaczenie i warunki funkcjonowania zespołów
3.3. Typy zespołów
3.4. Kształtowanie zespołu
3.5. Współpraca w zespole
3.6. Bariery efektywności zespołów
3.7. Podnoszenie efektywności zespołów
 
Rozdział 4. Komunikacja społeczna — wpływ na zachowania w organizacji (Halina Czubasiewicz, Piotr Wróbel)
4.1. Istota i rodzaje komunikacji w kształtowaniu zachowań odbiorców (Halina Czubasiewicz)
4.2. Bariery w procesie komunikowania się (Halina Czubasiewicz)
4.3. Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie sprawowania roli kierownika (Halina Czubasiewicz)
4.4. Sprawne komunikowanie się w zespole (Halina Czubasiewicz)
4.5. Sprawne komunikowanie się kierownika z pracownikiem (Halina Czubasiewicz)
4.6. Komunikacja kanałami elektronicznymi w zespole (Piotr Wróbel)
 
Rozdział 5. Wpływanie na zachowania przez formalizację (Ryszard Rutka)
5.1. Od działań kreatywnych do sformalizowanych
5.2. Koordynacja jako wyznacznik zakresu formalizacji działań
5.3. Ukierunkowywanie zachowań organizacyjnych przez motywację
5.4. Proces formalizacji zachowań organizacyjnych
5.5. Cele i skutki formalizacji
5.6. Przedmiot i zakres formalizacji
5.7. Kultura i strategia organizacyjna jako uwarunkowania procesu formalizacji
 
Rozdział 6. Konfiguracja struktury a zachowania uczestników organizacji (Piotr Grajewski)
6.1. Konfiguracje funkcjonalne
6.2. Konfiguracje procesowe i projektowe
6.3. Struktury konfigurowane ze względu na poziom centralizacji władzy w organizacji
6.4. Struktury elastyczne
6.5. Potencjalne zachowania w organizacji pod wpływem poszczególnych konfiguracji struktury
 
Rozdział 7. Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji (Małgorzata Czerska)
7.1. Kultura organizacji — istota, treść i funkcje
7.2. Możliwości i kierunki kształtowania kultury organizacji
7.3. Narzędzia kształtowania kultury organizacji
7.4. Kultura organizacji jako determinanta zachowań organizacyjnych

Redakcja naukowa Ryszard Rutka
Piotr Wróbel
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €