Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Sieci w gospodarce

Redakcja naukowa Marek Ciesielski
ISBN: 978-83-208-2071-3
Pages: 200
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Networking has recently become one of the most important attributes of the economy. Accordingly, knowledge about business networks becomes essential to understand the economic phenomena taking place on any scale. Networks have also become a method of competing, as manifested in a popular saying that “at present it is networks of enterprises competing, rather than individual enterprises”.

 

The ambition of the Authors of the book – members of the staffs and collaborators of the Chair of Logistics and Transport of the University of Economics in Poznan – is to contribute to dissemination of knowledge about the phenomenon of networking in the economy. Their book is divided into two parts. Part one is dedicated to analytical and theoretical considerations. In that part the Authors focused on the following: the phenomenon of networking in the science and economy, networking goods, networks of enterprises, dependencies between networks and the market, distribution of authority within networks, the importance of networks for the competitiveness of enterprises and the influence of networks upon the strategies of enterprises. Part two of the book presents selected types of networks at an example of five industries: clothing, FMCG, dairy, computer and automotive.

 

The book is addressed to members of scholar personnel and to students of various types of universities, but may also prove quite useful for managers and entrepreneurs.

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I

 

1. Sieci w nauce i gospodarce
1.1. Pojęcie sieci
1.2. Sieci w nauce
1.3. Teorie i koncepcje związane z sieciami w gospodarce
1.4. Podstawowe korzyści dla członków sieci gospodarczej

 

2. Dobra sieciowe
2.1. Specyfika dóbr sieciowych
2.2. Dobra informacyjne
2.3. Wartość dóbr sieciowych

 

3. Sieci przedsiębiorstw
3.1. Sieci pionowe
3.2. Sieci poziome
3.3. Pozostałe klasyfikacje sieci gospodarczych
3.4. Wirtualne sieci przedsiębiorstw

 

4. Sieci a rynek
4.1. Podstawowe zależności
4.2. Oddziaływanie sieci na rynek
4.3. Struktury rynku a sieci przedsiębiorstw

 

5. Relacje i rozkład władzy
5.1. Relacje międzyorganizacyjne
5.2. Formy regulacji rynkowej w łańcuchach dostaw
5.3. Rozkład władzy
5.4. Konflikty a władza w sieciach

 

6. Sieci a konkurencyjność i strategie przedsiębiorstw
6.1. Konkurencyjność sieci i przewaga relacyjna
6.2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa działającego w sieci
6.3. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa z relacjami sieciowymi
6.4. Sieci a strategie i idea kooperencji

 

Część II

 

7. Sieci w branży odzieżowej
7.1. Charakterystyka branży odzieżowej
7.2. Sieci i relacje
7.3. Sieć franczyzowa
7.4. Przykłady grup kapitałowych w segmencie modowym i konfekcyjnym
7.5. Zakończenie

 

8. Sieci w branży FMCG
8.1. Branża FMCG
8.2. Sieci w branży FMCG – ujęcie literaturowe
8.3. Sieci w branży FMCG – ujęcie praktyczne
8.4. GUSI
8.5. SEDEX
8.6. ECR
8.7. Zakończenie

 

9. Sieci w branży mleczarskiej
9.1. Cechy charakterystyczne branży
9.2. Czynniki popytowo-podażowe
9.3. Ścieżki wzrostu w branży mleczarskiej
9.4. Ogniska koordynacyjne
9.5. Sieci gospodarcze na przykładzie klastrów
9.6. Rekomendacje

 

10. Sieci w branży komputerowej
10.1. Charakterystyka branży komputerowej
10.2. Sieci w branży komputerowej – przykłady
10.3. Podsumowanie

 

11. Sieci w branży motoryzacyjnej
11.1. Tworzenie organizacji sieciowej
11.2. Tworzenie nowych marek
11.3. Wykorzystanie marek istniejących wcześniej
11.4. Nawiązywanie współpracy w celu obniżenia kosztów B+R

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Marek Ciesielski
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended