Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie wieloma projektami

Ewa Sońta-Drączkowska
ISBN: 978-83-208-1993-9
Pages: 176
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

In complex business reality of an enterprise the need to implement several projects at the same time becomes more and more common situation. This generates many difficulties and requires a different approach than implementation of a single project. In her book the Author, Ewa Sońta-Drączkowska, presented as follows:
- concepts and paths of development of multi-project management,
- strategic planning as a source of project initiation,
- project portfolio management,
- project portfolio management applying the theory of limitations,
- project programs management,
- supporting elements for multi-project management.


The book is addressed to practitioners of multi-project management, in particular to middle- and higher level managing staff and company directors. It will also prove valuable to students of management and students of post-graduate studies in project management.

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
1. Zarządzanie w środowisku wieloprojektowym: koncepcje i kierunki rozwojowe
1.1. Podstawowe pojęcia zarządzania w środowisku wieloprojektowym
1.2. Źródła projektów
1.3. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z wieloprojektowością?
1.4. Metodyki zarządzania w środowisku wieloprojektowym
1.5. Sprawne zarządzanie projektami: korzyści dla całości organizacji
 
2. Planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów
2.1. Sposoby formułowania strategii a inicjowanie projektów
2.2. Niepewność strategiczna i jej implikacje dla zarządzania portfelem projektów
2.3. Planowanie długoterminowe a bieżące dostosowanie działań operacyjnych
2.4. Narzędzia analizy strategicznej źródłem tworzenia projektów
 
3. Zarządzanie portfelem projektów
3.1. Zarządzanie portfelem projektów w kontekście tworzenia wartości przedsiębiorstwa
3.2. Problemy braku zarządzania portfelem projektów
3.3. Cele zarządzania portfelem projektów
3.4. Elementy zarządzania portfelem projektów
3.5. Wybrane obszary problemowe zarządzania portfelem projektów
3.5.1. Zapewnienie zgodności portfela ze strategią
3.5.2. Wybór i priorytetyzacja projektów
3.5.3. Zarządzanie ryzykiem portfela projektów
3.5.4. Zapewnienie zasobów do realizacji projektów portfela
 
4. Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu wieloma projektami
4.1. System zarządzania projektami w kontekście teorii ograniczeń
4.2. Zachowania ludzi jako przyczyny problemów projektowych
4.3. Problem nadmiernej liczby projektów w organizacji
4.4. Metoda łańcucha krytycznego w zarządzaniu wieloma projektami
4.5. Ocena przydatności metody łańcucha krytycznego w zarządzaniu środowiskiem wieloprojektowym
 
5. Zarządzanie programami projektów
5.1. Programy odpowiedzią na konieczność wdrażania kompleksowych zmian
5.2. Pojęcie i typy programów
5.3. Cykl życia programu
5.4. Obszary nadzoru nad programem
5.5. Kompetencje kierownika programu
5.6. Wybrane zagadnienia zarządzania programami projektów
5.6.1. Zarządzanie korzyściami programu
5.6.2. Nadzór organizacyjny nad programem
5.6.3. Zarządzanie zmianą w programie
 
6. Elementy wspierające zarządzanie w środowisku wieloprojektowym
6.1. Dojrzałość projektowa organizacji
6.2. Rola biura projektów w środowisku wieloprojektowym
6.3. Wdrożenie biura projektów
6.3.1. Analiza opłacalności wdrożenia biura projektów
6.3.2. Etapy wdrożenia biura projektów
6.4. Zastosowanie narzędzi informatycznych w środowisku wieloprojektowym
6.4.1. Przygotowanie do wdrożenia narzędzia
6.4.2. Typy narzędzi wspierających pracę w środowisku wieloprojektowym
 
Podsumowanie
 
Bibliografia

Ewa Sońta-Drączkowska
Ewa Sońta-Drączkowska

Ewa Sońta-Drączkowska is lecturer in the Warsaw School of Economics in Warsaw and long-standing practitioner in performance of management projects. Has experience in implementation of projects in international corporations and in technological startups. Specialized in management of innovative projects, implementation of strategies through projects and social aspects of project management, such as: head’s of project competences, teams and leadership. Has certificates: PMP, Prince2 Practitioner, MSP Practitioner, Agile PM, Design Thinking for Education – Hasso Plattner Institute, certified business coach. Author of books “Zarządzanie wieloma projektami” (Multi-project management, PWE) and several dozen publications and scientific articles in the areas of project management and innovation management. Participant of many scientific conferences. Tutor of International Students Club Enactus at the Warsaw School of Economics (volunteering) which develops projects in the area of social innovation. Member of Polish-German Academic Forum and of the European Academy of Management. 

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended