Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z

Bernard Bińczycki, Wiesław Łukasiński, Sławomir Dorocki
ISBN: 978-83-208-2580-0
eISBN: 978-83-208-2585-5
Pages: 154
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
12.00
number copies:

Głównym celem niniejszej monografii jest identyfikacja współczesnych kierunków rozwoju koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych. Ponadto zamierzeniem Autorów jest opracowanie katalogu tych kompetencji, które są aktualnie niezbędne do funkcjonowania organizacji w gospodarce cyfrowej i na silnie zmieniającym się rynku pracy. Autorzy koncentrują się na zagadnieniach związanych z wyzwaniami, jakie rozwój Przemysłu 4.0 niesie dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, kładąc nacisk na potrzebę takiego kształtowania kompetencji pracowników, aby były one dostosowane do postępujących zmian w organizacji produkcji.

 

Uważam, że na tle dotychczasowego dorobku recenzowana monografia wyróżnia się skonkretyzowaną i poprawnie wykorzystaną metodą badawczą oraz – co w moim przekonaniu jest nie mniej istotne – przyjętą optyką przeprowadzonych badań. Atrakcyjność podjętego zagadnienia w powiązaniu z dochowaniem rygorów metodologicznych sprawia, że monografia wyróżnia się na tle innych prac krajowych, ale również zagranicznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Karpacza

 

Recenzowane opracowanie można ocenić wysoko pod względem zarówno naukowym, jak i aplikacyjnym. Może ono stanowić bardzo interesujący materiał dla praktyków zajmujących się wdrażaniem i doskonaleniem funkcjonowania Przemysłu 4.0 w organizacjach.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Radosława Wolniaka

WSTĘP  

Rozdział 1. Interpretacja współczesnej organizacji

1.1. Organizacja i jej otoczenie

1.2. Przemysł 4.0 jako kluczowe wyzwanie dla organizacji

1.3. Organizacja w Przemyśle 4.0

Rozdział 2. Kompetencje organizacji XXI wieku

2.1. Kompetencje organizacji w Przemyśle 4.0

2.2. Kierunki i znaczenie rozwoju kompetencji organizacji

2.3. Inteligencja organizacji

Rozdział 3. KOMPETENCJE PRACOWNIKA W PRZEMYŚLE 4.0

3.1. Współczesne wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

3.2. Determinanty pracy w gospodarce cyfrowej

3.3. Kompetencje pracowników w Przemyśle 4.0

3.4. Kompetencje przyszłości – perspektywa pokolenia Z 

Rozdział 4. Raport z badań empirycznych

4.1. Cele badań i metoda badawcza

4.2. Prezentacja wyników badań nad determinantami jakości pracy

4.3. Kompetencje pracowników Przemysłu 4.0 z perspektywy pokolenia Z

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Bernard Bińczycki
Bernard Bińczycki

Bernard Bińczycki – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiceprzewodniczący Komisji Ergonomicznej PAN Oddział w Krakowie i członek Komisji Ergonomii PAU. Laureat projektu PITWIN – Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce.

Wiesław Łukasiński
Wiesław Łukasiński

Wiesław Łukasiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia projakościowego zarządzania organizacją oraz doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy w kontekście kształtowania motywacji pracowników.

Sławomir Dorocki
Sławomir Dorocki

Sławomir Dorocki – adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jego zainteresowania badawcze obejmują procesy regionalizacji społeczno-gospodarczej oraz zastosowanie metod komputerowych i statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €