Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Aleksy Pocztowski
ISBN: 978-83-208-2321-9
Pages: 560
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Knowledge, skills, abilities, health, motivation and values confessed by persons performing hired work are the key determinants of their employability, constitute a source of competitiveness of organizations and translate into welfare of the entire regions and countries. As this relationship becomes more and more acknowledged and known in social awareness, the level and quality of professional attitudes increases in terms of human resources management: this area evolves from just routine administration toward modern, balanced and sustainable management which integrates – in its strategies and methods of solving HR-related issues – economic, social and environmental aspects.

Human resources management as an area of research and practical implementations related with the way people operate in organizations and in labor market involves a numerous challenges that determine its present condition and future development. These challenges include technological changes that transform the nature of work as well as HR policy and practice that become more and more networked, remote and virtual. Demographic changes related with generation shifts, in combination with an increasing mobility in the labor market are another type of challenge in terms of human resources management, causing an increasing diversification. One should also remember about pressures exerted by labor markets upon a growth of labor efficiency, cost optimization and innovativeness of HR services.

These issues have been the object of considerations in the book, whose Author presents the issues of human resources management in a comprehensive way, combining its theoretical and practical aspects and emphasizing the importance of a proper context in developing of theories and improvement of practice in that field of management.

The book is addressed to: persons involved in research in the area of human resources management, students of economics, management, sociology in various types of universities, students in the schools of management, trainees in courses for managers, managing staff, employees and other practitioners of the HR field.

 

Wstęp

1. Geneza, rozwój i kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
1.1. Ciągłość i zmiana funkcji personalnej
1.2. Powstanie koncepcji human resource management
1.3. Współczesne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
1.4.1. Zmiany techniczne
1.4.2. Koniunktura gospodarcza
1.4.3. Regulacje prawne
1.4.4. Zmiany demograficzne
1.4.5. Kultura organizacji
1.4.6. Czynniki ekologiczne
1.4.7. Globalizacja

2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2.1. Geneza strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Zarządzanie strategiczne w procesie zmian
2.3. Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
2.4. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi
2.5. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a strategia organizacji
2.7. Role głównych aktorów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
2.8. Czynniki determinujące rozwój szzl

3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
3.1. Geneza i rozwój mzzl
3.2. Cechy wyróżniające mzzl
3.3. Model EPRG w mzzl
3.4. Międzynarodowi menedżerowie i specjaliści
3.5. Szok kulturowy jako wyzwanie mzzl
3.6. Różnorodność w zatrudnieniu
3.7. Znaczenie różnic narodowych w mzzl

4. Organizacja funkcji HR
4.1. Główni aktorzy funkcji HR
4.2. Interesariusze w obszarze funkcji HR
4.3. Architektura funkcji HR
4.4. Fragmentacja funkcji HR
4.5. Role i kompetencje menedżerów/specjalistów ds. HR
4.6. Funkcja HR w strukturze organizacyjnej
4.6.1. Struktura funkcjonalna
4.6.2. Struktura dywizjonalna
4.6.3. Struktura macierzowa
4.6.4. Struktura projektowa
4.6.5. Struktura procesowa
4.6.6. Struktura sieciowa
4.6.7. Struktura wirtualna

5. Planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy
5.1. Cel i zakres planowania zatrudnienia
5.2. Określanie potrzeb personalnych
5.3. Prognozowanie zmian w stanie zatrudnienia
5.4. Planowanie obsad personalnych
5.5. Analiza pracy
5.6. Profile kompetencji
5.7. Ewolucja form świadczenia pracy
5.8. Telepraca i co-working
5.9. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa
5.10. Samozatrudnienie
5.11. Elastyczne formy czasu pracy

6. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
6.1. Miejsce rekrutacji i selekcji w procesie pozyskiwania osób do pracy
6.2. Źródła rekrutacji kandydatów do pracy
6.3. Funkcje, metody i techniki rekrutacji
6.4. Proces, metody i techniki selekcji
6.5. Wprowadzenie do pracy
6.6. Kontrakt psychologiczny
6.7. Efektywność procesu rekrutacji i selekcji

7. Kierowanie ludźmi w organizacji
7.1. Istota pracy kierowniczej
7.1.1. Role kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
7.1.2. Władza w organizacji
7.1.3. Techniki kierowania ludźmi
7.2. Przywództwo
7.2.1. Teoria cech
7.2.2. Podejście behawioralne
7.2.3. Podejście sytuacyjne
7.2.4. Tendencje rozwojowe w zakresie przywództwa
7.3. Motywowanie
7.4. Delegowanie
7.5. Komunikowanie się
7.6. Kierowanie w zmieniającej się gospodarce

8. Zarządzanie efektami pracy
8.1. Geneza i rozwój zarządzania efektami pracy
8.2. Pojęcie, zasady i procesy zarządzania efektami pracy
8.3. Zarządzanie efektami w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
8.4. Role i kompetencje uczestników procesu zarządzania efektami
8.5. Metodyczne aspekty zarządzania efektami
8.6. Pomiar efektywności
8.7. Zarządzanie efektami w praktyce
8.8. Czynniki wpływające na zarządzanie efektami

9. Ocenianie pracowników
9.1. Istota i znaczenie oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
9.2. Cele i funkcje oceniania
9.3. System oceniania
9.4. Zasady i kryteria oceniania
9.5. Metody i techniki oceniania
9.5.1. Techniki opisowe
9.5.2. Techniki porównawcze
9.5.3. Metody i techniki kompleksowe
9.6. Błędy w procesie oceniania .
9.7. Zarządzanie procesem oceniania

10. Rozwój zasobów ludzkich
10.1. Istota rozwoju zasobów ludzkich
10.2. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
10.3. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich
10.4. Proces szkoleniowy
10.4.1. Określenie potrzeb szkoleniowych
10.4.2. Opracowanie planu szkoleń
10.4.3. Realizacja szkolenia
10.4.4. Kontrola szkoleń
10.5. Kariera zawodowa
10.5.1. Istota kariery zawodowej
10.5.2. Etapy w karierze zawodowej
10.5.3. Przestrzeń kariery zawodowej
10.5.4. Zarządzanie karierą zawodową
10.5.5. Orientacje wobec kariery zawodowej
10.5.6. Strategie rozwoju kariery
10.5.7. Kierunki zmian
10.6. Rozwój talentów

11. Wynagrodzenia
11.1. Pojęcie wynagrodzenia
11.2. Funkcje wynagrodzeń
11.3. Zarządzanie wynagrodzeniami
11.4. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
11.5. Formy wynagradzania
11.6. Tworzenie systemów wynagradzania
11.7. Wynagradzanie menedżerów
11.7.1. Istota pracy menedżerów
11.7.2. Składniki wynagrodzeń menedżerów
11.8. Badanie wynagrodzeń

12. Retencja i rotacja pracowników
12.1. Istota retencji i rotacji pracowników
12.2. Pomiar i analiza rotacji i retencji pracowników
12.3. Odejścia z inicjatywy pracowników
12.4. Zwolnienia pracowników z inicjatywy organizacji
12.5. Zarządzanie procesem derekrutacji personelu
12.6. Outplacement
12.7. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie
12.8. Działania profilaktyczne

13. Warunki i stosunki pracy
13.1. Pojęcie i znaczenie warunków i stosunków pracy
13.2. Kształtowanie treści pracy
13.3. Zbiorowe stosunki pracy
13.4. Partycypacja pracownicza
13.5. Konflikt w organizacji
13.6. Stres w środowisku pracy
13.7. Równowaga między pracą a życiem osobistym

14. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi
14.1. Doradztwo personalne
14.1.1. Pojęcie doradztwa personalnego
14.1.2. Zakres i rodzaje doradztwa personalnego
14.1.3. Korzystanie z usług doradztwa personalnego w praktyce
14.1.4. Kompetencje osób świadczących usługi doradcze
14.1.5. Dział HR jako wewnętrzny konsultant
14.2. Audyt personalny
14.2.1. Pojęcie i cechy audytu personalnego
14.2.2. Rodzaje i zakres audytu personalnego
14.2.3. Standardy stosowane w audycie personalnym
14.2.4. Korzyści i ryzyko, związane z audytem personalnym
14.3. Badanie opinii pracowników (BOP)
14.3.1. Cele i zakres BOP
14.3.2. Badanie zadowolenia/satysfakcji z pracy
14.3.3. Badanie klimatu organizacyjnego
14.3.4. Badanie zaangażowania pracowników
14.4. Outsourcing funkcji HR
14.5. Benchmarking personalny

Zakończenie — w kierunku nowego paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Aleksy Pocztowski
Aleksy Pocztowski

Aleksy Pocztowski is a Professor of economic sciences in the area of management, employed at the University of Economics in Cracow where he performs various functions, i.a. that of the Dean of the Faculty of Economics and International Relations, as well as Vice-Rector for Science. He is the founder and head of the Chair of Human Capital Management. His scholar and research interests evolve around: contemporary concept and methods of human resources/human capital management, strategic and international human resources management, leadership, talent management, human resources development and labor market. Author of over 300 scientific studies published in the form of articles, monographs, reviews and other, in the area of broadly understood human resources management. Actively involved for the scientific and socio-economic environments, performing various functions in: scientific committees of PAN (Polish Academy of Sciences), program councils and editorial boards of scientific magazines, councils of scientific and territorial authorities institutions; active in undertakings disseminating scientific achievements and best practices in human resources management. Received the title of “Man of the Year in HR in Poland”; had fellowships in DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) and VolkswagenStiftung.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €