Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych

Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
ISBN: 978-83-208-2124-6
Pages: 258
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Ask about product

The book consists of five chapters which comprehensively present the issues of accountancy of: government and territorial government budgetary units, non-profit units, medical units involved in various organizational and legal forms of activities, insurance and reinsurance companies (insurers) as well as banks. Each chapter starts with indication of characteristic features of their activity that influence the model of accountancy in units of any given group. This enables to identify and highlight their respective specific areas of accountancy and to present solutions regarding identification and clearance, as well as reporting obligations. This is illustrated with examples, including exercise tasks with answers, so that the reader gets an essential source of knowledge about specificities, similarities and differences between various models of accountancy applied in the groups of economic units discussed.

 

The Authors of the book are scholars from the Institute of Accountancy in the University of Szczecin and the Unit of Accountancy in the Chair of Managerial Economics and Accountancy of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.

 

The book should be recommended to:

 

• students of faculties of economics,

 

• post-graduate students,

 

• persons preparing to examinations for auditors or examinations entitling to business activity in bookkeeping,

 

• professionals in the field of accountancy.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Podstawowe obowiązki jednostek gospodarczych według prawa bilansowego

1.1. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki sektora finansów publicznych i instytucje finansowe
1.2. Opis systemu rachunkowości według polskiego prawa bilansowego
1.3. Zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych — wystawianie, obieg i archiwizowanie dowodów księgowych
1.4. Weryfikacja stanów księgowych za pomocą inwentaryzacji
1.5. Sprawozdania finansowe i ich sporządzanie
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

2. Specyfika rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
2.1. Ogólna charakterystyka jednostek sektora finansów publicznych
2.2. Specyficzne cechy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
2.3. Szczególne zasady rachunkowości w jednostkach budżetowych
2.4. Wybrane zagadnienia rachunkowości w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura
Załącznik

 

3. Rachunkowość jednostek non profit
3.1. Charakterystyka jednostek non profit
3.2. Specyfika rachunkowości jednostek non profit
3.3. Ewidencja kosztów działalności statutowej jednostek non profit
3.4. Ewidencja przychodów działalności statutowej jednostek non profit
3.5. Ewidencja i rozliczenie dotacji oraz darowizn otrzymanych przez jednostki non profit
3.6. Zasady ustalania wyniku finansowego z działalności jednostek non profit
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

4. Rachunkowość podmiotów leczniczych
4.1. Podmiot leczniczy jako obiekt rachunkowości
4.2. Koszty świadczeń zdrowotnych i ich systematyka
4.3. Elementy rachunku kosztów podmiotu leczniczego
4.4. Zasady kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
4.5. Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji w podmiocie leczniczym
4.6. Ustalanie jednostkowych kosztów leczenia pacjentów w podmiocie leczniczym
4.7. Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej w podmiotach leczniczych
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

5. Rachunkowość ubezpieczycieli
5.1. Charakterystyka działalności ubezpieczycieli
5.2. Prawne podstawy rachunkowości ubezpieczycieli
5.3. Sprawozdanie finansowe ubezpieczycieli
5.4. Wybrane obszary ewidencji księgowej ubezpieczycieli
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

 

6. Rachunkowość banków
6.1. Charakterystyka działalności banków
6.2. Prawne podstawy rachunkowości banków
6.3. Sprawozdania finansowe banków
6.4. Wzorcowy plan kont banków
6.5. Wycena i ewidencja ekspozycji kredytowych
6.6. Wybrane obszary ewidencji księgowej w bankach
Podsumowanie
Pytania kontrolne i zadania
Literatura

Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended