Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy gastronomii

Mariola Milewska, Anna Prączko, Andrzej Stasiak
ISBN: 978-83-208-1861-1
eISBN: 978-83-208-2573-2
Pages: 268
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
15.00
14.00
number copies:
Buy on wyczerpane.pl

The book is a compendium summing up the knowledge concerning the catering industry. It contains the history of catering in Poland and globally, the basic notions used in the catering industry, description of catering products, presentation of a catering product from the point of view of its attractiveness for tourism, selected organizations and associations in the catering industry, the role of information and promotion in catering as well as trends in development of contemporary catering.

The manual is intended for students of colleges in such directions as tourism, hospitality industry, technology (e.g. technology in food sector), agriculture, students of high schools with the profiles of catering, tourism and hospitality industry, as well as to persons involved in the management of catering businesses.

Spis treści

Rozdział 1. Zarys historii gastronomii
1.1. Historia gastronomii na świecie
1.2. Historia gastronomii w Polsce
 

Rozdział 2. Elementarne zagadnienia gastronomii
2.1. Istota gastronomii i usługi gastronomicznej
2.2. Klasyfikacja placówek gastronomicznych
2 2.1. Kryteria klasyfikacji placówek gastronomicznych
2.2.2. Klasyfikacja branżowa placówek gastronomicznych
2.2.3. Klasyfikacja urzędowa (prawna) placówek gastronomicznych
2.3. Ważniejsze pojęcia stosowane w gastronomii 
 

Rozdział 3. Podstawowe wyposażenie gastronomiczne
3.1. Materiały stosowane do produkcji wyposażenia gastronomicznego
3.2. Podstawowe instalacje w gastronomii
3.3. Wyposażenie zaplecza
3.4. Wyposażenie frontu 
 

Rozdział 4. Produkt gastronomiczny
4.1. Definicja i cechy produktu gastronomicznego
4.2. Poziomy postrzegania (wymiary) produktu gastronomicznego
4.3. Charakterystyka komponentów produktu gastronomicznego
4.3.1. Asortyment potraw i napojów a karta menu
4.3.2. Obsługa klienta
4.3.3. Zewnętrzny wygląd obiektu
4.3.4. Wystrój wnętrza
4.3.5. Usługi dodatkowe
4.3.6. Inne cechy usługi
4.4. Cykl życia produktu gastronomicznego 
 

Rozdział 5. Atrakcyjność produktu gastronomicznego w turystyce
5.1. Gastronomia a turystyka
5.2. Gastronomia jako produkt turystyczny
5.2.1. Produkty proste: usługa i rzecz
5.2.2. Produkt turystyczny - impreza (pakiet turystyczny)
5.2.3. Produkt turystyczny - wydarzenie
5.2.4. Produkt turystyczny - obiekt
5.2.6. Produkt turystyczny - szlak
5.2.7. Produkt turystyczny - obszar
5.3. Produkty tradycyjne i regionalne 
 

Rozdział 6. Ważne osobistości świata gastronomii
6.1. Święci i patroni gastronomii
6.1.1. Św. Marta
6.1.2. Św. Sabina
6.1.3. Św. Maciej Apostoł
6.1.4. Św. Wawrzyniec
6.1.5. Św. Jan Leonardi
6.1.6. Św. Klemens Hofbauer (Dworzak)
6.2. Wielcy europejscy gastronomicy
6.2.1. Gillaume Tirel (Taillevent)
6.2.2. M. Boulanger
6.2.3. Anthelme Brillat-Savarin
6.2.4. Marie Antoine Careme
6.2.5. Franz Sacher
6.2.6. Auguste Escoffier
6.2.7. Paul Bocuse
6.3. Wielcy polscy gastronomicy
6.3.1. Mikołaj Wierzynek
6.3.2. Stanisław Czerniecki
6.3.3. Jerzy Franciszek Kulczycki
6.3.4. Wojciech Wincenty Wielądek
6.3.5. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
6.3.6. Edward Pomian Pożerski (Edouard de Pomiane)
6.3.7. Zdzisław T. Nowicki
6.3.8. Kurt Scheller 
 

Rozdział 7. Organizacje i stowarzyszenia związane z gastronomią i gastronomiczne
7.1. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia
7.1.1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
7.1.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
7.1.3. Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji (IH&RA)
7.1.4. Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej (HOTREC)
7.1.5. Światowa Organizacja Stowarzyszeń Kucharskich (WACS)
7.1.6. Europejskie Stowarzyszenie Nowoczesnych Restauracji (EMRA)
7.1.7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Barmanów (IBA)
7.2. Organizacje i stowarzyszenia gastronomiczne w Polsce
7.2.1. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy (PIGRiH)
7.2.2. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii (PSPHiG)
7.2.3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni (OSSKiC)
7.2.4. Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników (SPKiC)
7.2.5. Stowarzyszenie Polskich Barmanów (SPB-PBA)
7.2.6. Stowarzyszenie Sommelier Polski (SSP)
7.2.7. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) 
 

Rozdział 8. Promocja i informacja w gastronomii
8.1. Promocja
8.1.1 Definicja i rodzaje działań promocyjnych
8.1.2. Reklama
8.1.3. Public relations
8.1.4. Sprzedaż osobista
8.1.5. Promocja sprzedaży
8.1.6. Targi gastronomiczne
8.2. Źródła informacji branżowej 
 

Rozdział 9. Trendy w rozwoju gastronomii
9.1. Megatrendy wpływające na sektor gastronomiczny
9.2. Demografia
9.3. Ekonomia
9.4. Świadomość, edukacja
9.5. Zdrowie
9.6. Styl życia
9.7. Zwyczaje żywieniowe
9.8. Turystyka, czas wolny
9.9. Sztuka i kultura
9.10. Technologie informatyczne
9.11. Ekologia (ochrona środowiska - zrównoważony rozwój - naturalna żywność)

Mariola Milewska

M.Sc. in Lodz University of Technology, long-standing academic teacher in courses related with hospitality industry, examiner, lecturer in the studies of “tourism and recreation” in the Faculty of Geographic Sciences, in the University of Lodz. Until September 2013 lectured in the WSTH College of Tourism and Hospitality Industry in Lodz. Coach in trainings held by the Polish and foreign institutions for hotel personnel. Consultant and advisor in the field of initiating hospitality services, preparation of facilities for provision of services and, selection of staff. Author and co-author of scientific monographs, academic and high school manuals, as well as scientific articles published in “Turyzm” magazine published by the University of Lodz and “Turystyka i Hotelarstwo” magazine published by WSTH.

Anna Prączko
Andrzej Stasiak
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended