Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Dr Beata Stasiak-Cieślak
ORCID: 0000-0003-1548-3562

Dr Beata Stasiak-Cieślak

Pracownik naukowo-techniczny, psycholog transportu, pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych, koordynator Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych działającego przy Instytucie Transportu Samochodowego. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych z Psychologii Transportu oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii. Doktor nauk technicznych w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa i transport, specjalność ergonomia.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.3
JEL: L91

The study presents an overview of the available research results concerning the analysis of the impact of factors characteristic for the behavior of road users that influence road accidents. Intellectual fitness, personality and temperament as well as psychomotor skills were analyzed. The aim of the article is to present the current results in terms of selected psychological factors, i.e. intellectual performance, personality and temperament traits as well as psychomotor performance in the field of road safety. It is also the basis for setting directions for further research in this field.

Keywords: road safety; driver; the personality factors of the driver