Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polityka innowacyjna

Redakcja naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica
ISBN: 978-83-208-2166-6
eISBN: 978-83-208-2258-8
Pages: 204
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
11.00
number copies:

Contemporary world sees an increasing importance of innovativeness as a key factor of competitive advantage. This translates into a growing role of policy of innovativeness which becomes one of crucial tools of stimulating development. The book presents the essence of innovativeness and innovativeness-promoting policy, an influence of innovation upon the economic growth, methods of measuring innovative activities, instruments of innovative policy and their classifications, national and regional system of innovation, the importance of cities in creating innovativeness as well as regional and local development, institutional facet of policy of innovativeness. Much attention is also paid to the protection of intellectual property and to creative industries.

 

The book is addressed to students of public management, administration, public economy, social policy, economics and management.

Spis treści

 

Wstęp

 

Autorzy

 

Rozdział 1. Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej
Łukasz Mamica

1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie, rodzaje i cele innowacji
1.3. Podstawowa charakterystyka polityki innowacyjnej
1.4. Rys rozwojowy polityki innowacyjnej po II wojnie światowej
1.5. Źródła innowacji
1.6. Kapitał ludzki jako podstawowy zasób w rozwoju innowacyjności
1.7. Podsumowanie
1.8. Pytania i zadania podsumowujące
1.9. Bibliografia

 

Rozdział 2. Innowacje a wzrost gospodarczy
Tomasz Geodecki

2.1. Wprowadzenie
2.2. Innowacje jako główna przyczyna rozwoju gospodarczego w teorii J.A. Schumpetera
2.3. Makroekonomia zmiany technicznej: postęp techniczny i jego waga dla wzrostu gospodarczego
2.4. Działalność badawczo-rozwojowa jako główny czynnik innowacyjności gospodarek
2.5. Zmiana technologiczna i jej determinanty na gruncie krytycznego rozwinięcia teorii wzrostu R. Solowa
2.6. Czynniki konwergencji: transfer technologii i instytucjonalne otoczenie działalności gospodarczej
2.7. Podsumowanie
2.8. Pytania i zadania podsumowujące
2.9. Bibliografia

 

Rozdział 3. Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej
Tomasz Geodecki

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej i jej efektów
3.3. Bezpośrednie wskaźniki działalności innowacyjnej: metodologia Oslo i Badanie Innowacji we Wspólnocie
3.4. Wskaźniki produktywności czynników
3.5. Złożone wskaźniki innowacyjności
3.6. Podsumowanie
3.7. Pytania i zadania podsumowujące
3.8. Bibliografia

 

Rozdział 4. Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej
Tomasz Geodecki, Łukasz Bajak

4.1. Wprowadzenie
4.2. Polityka naukowa, technologiczna i naukowo-technologiczna
4.3. Przesłanki wyodrębnienia polityki innowacyjnej
4.4. Polityka innowacyjna w ujęciu ewolucyjnym
4.5. Cele i instrumenty współczesnej polityki innowacyjnej
4.6. Klasyfikacja instrumentów współczesnej polityki innowacyjnej
4.7. Podsumowanie
4.8. Pytania i zadania podsumowujące
4.9. Bibliografia

 

Rozdział 5. Polityka innowacyjna z perspektywy systemów innowacyjnych: narodowy i regionalny system innowacji
Piotr Kopyciński

5.1. Wprowadzenie
5.2. Systemy innowacyjne: podstawowe informacje
5.3. Narodowy system innowacji
5.4. Regionalny system innowacji
5.5. Podsumowanie
5.6. Pytania i zadania podsumowujące
5.7. Bibliografia

 

Rozdział 6. Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego
Michał Kudłacz

6.1. Wprowadzenie
6.2. Innowacyjność jako składowa rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
6.3. Problematyka innowacyjności w kontekście teorii rozwoju regionalnego
6.4. Sieciowa interpretacja związków metropolii z rozwojem regionu
6.5. Analiza przestrzenna potencjału innowacyjnego w Polsce
6.6. Pytania i zadania podsumowujące
6.7. Bibliografia

 

Rozdział 7. Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
Piotr Feczko, Maciej Gnela

7.1. Wprowadzenie do zadań sektora publicznego względem sfery innowacji
7.2. Administracja rządowa a innowacje
7.3. Samorząd terytorialny a sfera innowacji
7.4. Wspieranie innowacyjności przez unijny sektor publiczny i jego instytucje zależne
7.5. Pytania i zadania podsumowujące
7.6. Bibliografia

 

Rozdział 8. Prawna ochrona własności intelektualnej
Bartłomiej Biga

8.1. Wprowadzenie
8.2. Źródła prawa własności intelektualnej
8.3. Ochrona wynalazków: patenty
8.4. Inne przedmioty ochronny prawa własności przemysłowej
8.5. Prawo autorskie
8.6. Podsumowanie
8.7. Pytania i zadania podsumowujące
8.8. Bibliografia

 

Rozdział 9. Przemysły kreatywne
Łukasz Mamica

9.1. Wprowadzenie
9.2. Specyfika przemysłów kreatywnych
9.3. Ekonomiczny i pozaekonomiczny wymiar przemysłów kreatywnych
9.4. Determinanty sukcesu funkcjonowania przemysłów kreatywnych
9.5. Kultura i sztuka jako baza dla rozwoju przemysłów kreatywnych
9.6. Miasta kreatywne
9.7. Podsumowanie
9.8. Pytania i zadania podsumowujące
9.9. Bibliografia

 

Rozdział 10. Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej
Łukasz Mamica

10.1. Wprowadzenie
10.2. Pojęcie designu oraz obszary tworzenia wartości dodanej przez jego wykorzystanie
10.3. Rys historyczny rozwoju wzornictwa przemysłowego w Polsce
10.4. Ekonomiczny wymiar wzornictwa przemysłowego
10.5. Polityka w zakresie wsparcia rozwoju designu
10.6. Wartość designu z perspektywy konsumentów
10.7. Podsumowanie
10.8. Pytania i zadania podsumowujące
10.9. Bibliografia

Redakcja naukowa Tomasz Geodecki
Łukasz Mamica
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended