Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej

Redakcja naukowa Marcin Zawicki
ISBN: 978-83-208-2089-8
eISBN: 978-83-208-2257-1
Pages: 248
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
13.00
number copies:
Buy electronic version

An academic manual consisting of two parts. Part one of the book focuses upon theoretical fundaments and methodology of science on public policy, and discusses typical stages of the process of public policy, including analysis, implementation and evaluation. In part two of the manual the Authors make their readers acquainted with closer description of selected public policies, i.e. policies of labor market, innovation, education, health care and waste management.

 

The book should be of interest to students of various types of universities (in faculties of: administration, economics, political sciences, law, sociology) as well as to other readers interested in theoretical and practical aspects of developing and implementing public policies.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

Autorzy

 

Część pierwsza
Teoria i proces polityki publicznej

 

Rozdział 1. Nauki o polityce publicznej
Robert Chrabąszcz

Marcin Zawicki
1.1. Definicja polityki publicznej
1.2. Przedmiot nauk o polityce publicznej
1.3. Czy badania nad politykami publicznymi są nauką?
1.4. Ewolucja nauk o polityce publicznej
1.5. Metodologia nauk o polityce publicznej
1.6. Współczesne dylematy kierunku rozwoju nauk o polityce publicznej
1.7. Podsumowanie
1.8. Bibliografia

 

Rozdział 2. Analiza i projektowanie polityk publicznych
Stanisław Mazur
Jarosław Górniak
2.1. Identyfikacja i definiowanie problemu
2.2. Formułowanie kryteriów wyboru rozwiązań
2.3. Tworzenie wariantów polityk publicznych
2.4. Opracowanie i prezentacja dokumentu polityki publicznej
2.5. Podsumowanie
2.6. Bibliografia

 

Rozdział 3. Implementacja i monitorowanie polityk publicznych
Marcin ZawickiMichał Możdżeń
3.1. Co to jest implementacja polityk publicznych?
3.2. Powstanie i rozwój badań implementacyjnych
3.3. Proces implementacji polityk publicznych
3.4. Ograniczenia działania podmiotu implementującego
3.5. Narzędzia implementacji polityk publicznych
3.6. Zarządzanie implementacją polityk publicznych
3.7. Monitorowanie wdrażania polityk publicznych
3.8. Ograniczenia w implementacji polityk publicznych
3.9. Podsumowanie
3.10. Bibliografia

 

Rozdział 4. Ewaluacja polityk publicznych
Bohdan Turowski
4.1. Cel, przedmiot i generacje ewaluacji
4.2. Rodzaje i funkcje ewaluacji
4.3. Kryteria ewaluacyjne
4.4. Wskaźniki ewaluacyjne
4.5. Etapy ewaluacji
4.6. Metody i techniki ewaluacji
4.7. Wykorzystanie wyników ewaluacji
4.8. Podsumowanie
4.9. Bibliografia

 

Część druga
Realizacja polityk publicznych

 

Rozdział 5. Polityka rynku pracy
Maciej Frączek
5.1. Wprowadzenie
5.2. Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia
5.3. Cele, funkcje i rodzaje polityki rynku pracy
5.4. Aktorzy polityki rynku pracy
5.5. Główne wyzwania współczesnej polityki rynku pracy
5.6. Metody analizowania i definiowania problemów polityki rynku pracy
5.7. Instrumenty i projektowanie polityki rynku pracy
5.8. Wdrażanie i ocena polityki rynku pracy
5.9. Współczesne doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy
5.10 Ograniczenia analityczne i implementacyjne polityki rynku pracy
5.11. Podsumowanie
5.12. Bibliografia

 

Rozdział 6. Polityka innowacyjna
Tomasz GeodeckiŁukasz Bajak
6.1. Przedmiot polityki innowacyjnej i jej źródła w teorii ekonomii
6.2. Główne problemy badawcze determinujące kształt współczesnej polityki innowacyjnej
6.3. Instrumenty i aktorzy polityki innowacyjnej
6.4. Instytucjonalne i organizacyjne układy wdrożeniowe polityki innowacyjnej
6.5. Ewaluacja polityki innowacyjnej
6.6. Podsumowanie
6.7. Bibliografia

 

Rozdział 7. Polityka edukacyjna
Marcin KędzierskiBartosz Józefowski
7.1. Przedmiot polityki edukacyjnej
7.2. Aktorzy polityki edukacyjnej
7.3. Główne problemy polityki edukacyjnej
7.4. Instrumenty i projektowanie polityki edukacyjnej
7.5. Ewaluacja polityki edukacyjnej
7.6. Podsumowanie
7.7. Bibliografia

 

Rozdział 8. Polityka ochrony zdrowia
Paweł Białynicki-Birula
8.1. Pojęcie polityki ochrony zdrowia
8.2. Aktorzy polityki ochrony zdrowia
8.3. Główne problemy polityki ochrony zdrowia
8.4. Metody analizowania i definiowania problemów polityki ochrony zdrowia
8.5. Instrumenty polityki ochrony zdrowia
8.6. Rola interesariuszy w implementacji polityki ochrony zdrowia
8.7. Ewaluacja polityki zdrowotnej
8.8. Współczesne doświadczenia w zakresie prowadzenia polityki ochrony zdrowia
8.9. Podsumowanie
8.10. Bibliografia

 

Rozdział 9. Polityka gospodarowania odpadami
Patrycja AntoszMichał Adamczyk
9.1. Definicja polityki gospodarowania odpadami
9.2. Przedmiot polityki gospodarowania odpadami
9.3. Treść oraz składowe polityki gospodarowania odpadami
9.4. Aktorzy polityki gospodarowania odpadami
9.5. Główne problemy polityki gospodarowania odpadami w Polsce
9.6. Metody wspomagające projektowanie polityki gospodarowania odpadami
9.7. Instrumenty implementacji polityki gospodarowania odpadami
9.8. Metody ewaluacji polityki gospodarowania odpadami
9.9. Ograniczenia analityczne polityki gospodarowania odpadami
9.10. Podsumowanie
9.11. Bibliografia

Redakcja naukowa Marcin Zawicki
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended