Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nowe zarządzanie publiczne

Marcin Zawicki
ISBN: 978-83-208-1972-4
eISBN: 978-83-208-2130-7
Pages: 156
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
12.00
9.00
number copies:

W książce została pokazana koncepcja nowego zarządzania publicznego, którego istotą jest wprowadzanie mechanizmów rynkowych do sektora administracji publicznej. Autor, Marcin Zawicki, przedstawił, czym są sektor publiczny i administracja publiczna, czym jest nowe zarządzanie publiczne i jakie są jego instrumenty, jakie są doświadczenia z wdrażania nowego zarządzania publicznego w krajach wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii) oraz jakie mogą być efekty wdrażania elementów nowego zarządzania publicznego w samorządzie lokalnym w Polsce.
 
Książka jest przeznaczona dla studentów administracji, prawa, zarządzania, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz działaczy samorządowych.

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie


1. Reformy sektora publicznego
1.1 Sektor publiczny i administracja publiczna
1.2 Ewolucja sektora publicznego
1.3 Tradycyjna administracja publiczna
1.4 Przyczyny rozwoju nowego zarządzania publicznego
1.4.1 Rozrost sektora publicznego
1.4.2 Kryzysy gospodarcze i polityczne
1.4.3 Kryzys wartości tradycyjnej administracji publicznej
 
2. Charakterystyka nowego zarządzania publicznego
2.1 Badania nad nowym zarządzaniem publicznym
2.2 Teoretyczne podstawy nowego zarządzania publicznego
2.3 Charakterystyka nowego zarządzania publicznego
2.4 Instrumenty nowego zarządzania publicznego
2.5 Klasyfikacja instrumentów nowego zarządzania publicznego
2.6 Charakterystyka instrumentów nowego zarządzania publicznego
2.6.1 Decentralizacja polityczna
2.6.2 Oddzielenie polityki od administracji
2.6.3 Prywatyzacja
2.6.4 Doskonalenie świadczenia usług publicznych
2.6.5 Orientacja na klienta
2.6.6 Orientacja na rezultaty
2.6.7 Wywoływanie zmian w kulturze organizacyjnej
2.6.8 Racjonalizacja struktur organizacyjnych
2.6.9 Planowanie i zarządzanie strategiczne
2.6.10 Menedżerski sposób kierowania
2.6.11 Elastyczne zarządzanie personelem
2.6.12 Zmiany zasad rachunkowości i sprawozdawczości, rozwój kontroli finansowej i metod zarządzania finansami
2.6.13 Mierzenie działalności
2.6.14 Demokratyzacja
2.6.15 Rozwój mechanizmów rozliczalności
2.6.16 Promowanie zachowań etycznych
2.6.17 Ograniczanie roli korporacji zawodowych
2.6.18 Zmiany zasad przygotowywania i wykonywania budżetu państwa oraz tworzenia i egzekucji prawa
2.6.19 Zmiany zasad realizacji programów publicznych
 
3. Implementacja reform nowego zarządzania publicznego
3.1 Nowe zarządzanie publiczne w Nowej Zelandii
3.2 Nowe zarządzanie publiczne w Stanach Zjednoczonych
3.3 Nowe zarządzanie publiczne w Wielkiej Brytanii
3.4 Nowe zarządzanie publiczne w Holandii
3.5 Wdrażanie reform nowego zarządzania publicznego — podsumowanie
 
4. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym w Polsce
4.1 Reformy administracji publicznej w Polsce
4.2 Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym w Polsce
4.2.1 Doskonalenie świadczenia usług publicznych
4.2.2 Orientacja na klienta
4.2.3 Planowanie i zarządzanie strategiczne
4.2.4 Menedżerski sposób kierowania
4.2.5 Elastyczne zarządzanie personelem
4.2.6 Mierzenie działalności
4.2.7 Rozwój mechanizmów rozliczalności
4.2.8 Inne obszary wykorzystania instrumentów nowego zarządzania publicznego
4.3 Upowszechnianie innowacji w samorządzie lokalnym
 
Podsumowanie
Bibliografia

Marcin Zawicki
Marcin Zawicki

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Economy and Public Administration in the Cracow University of Economics. Graduate of Cracow University of Economics and of Copenhagen Business School (MBA). Since 1997 member of the scholar staff of Cracow University of Economics, initially in Małopolska School of Public Administration of which he was Director in the years 2005–2008. Specialized in problems of public management, involved in research on public policy and development management. Author of over 60 publications in these areas. Participant of many research and application projects and concerning local, regional and central public administration, and the European Union’s cohesion policy. Co-author of method of Institutional Development Planning (PRI).

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended