Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Negocjacje i mediacje

Kamilla Bargiel-Matusiewicz
ISBN: 978-83-208-2177-2
Pages: 146
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: A5
9.00
Ask about product

Nearly everybody and nearly daily has to deal with some sort of negotiation and/or mediation. They concern people’s private lives, professional affairs, business contacts (both domestic and foreign), international relations. Whereas it is true that negotiation or mediation is specific or even unique each time we involve in them, still a great deal of common characteristics may be pointed out. The knowledge of principles of negotiation and mediation presented in the book allows anybody to improve the effectiveness in achieving their goals, and practical means and methods shown, illustrating the practical application of such principles may easily be applied in people’s daily routine.

 

The book is addressed to students of: psychology, sociology, management, international relations, political science, foreign trade, administration. It may also prove useful to managers and entrepreneurs, as well as anybody interested in upgrading their skills as negotiators or mediators.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Zasady komunikacji interpersonalnej

 

Cechy i elementy procesu komunikowania
Komunikacja werbalna
Komunikacja niewerbalna

 

Rozdział 2
Reguły wywierania wpływu społecznego oraz zasady autoprezentacji

 

Wpływ społeczny
Autoprezentacja

 

Rozdział 3
Konflikty interpersonalne

 

Rodzaje konfliktów
Działania w sytuacji konfliktu
Procedury rozwiązywania konfliktów
Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu
Formy zakończenia konfliktu
Konflikt jako źródło stresu
Uwarunkowania funkcjonowania w warunkach stresu
Asertywność

 

Rozdział 4
Negocjacje

 

Style negocjacji oraz typy negocjatorów
Etapy negocjacji
Strategie negocjacyjne
Negocjacje windykacyjne

 

Rozdział 5
Mediacje

 

Ogólne zasady mediacji
Mediacje w postępowaniu karnym
Spory zbiorowe
Mediacje gospodarcze
Mediacje rodzinne

 

Bibliografia

 

Załączniki

 

Kodeks etyczny mediatorów polskich

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką kierunku psychologia, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji. Jest autorką oraz współautorką około siedemdziesięciu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji. Prowadzi również szkolenia dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności związanych z efektywnymi negocjacjami i mediacjami. 

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended