Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Logistics

Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw

Pages: 266
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Economics

Ryzyko katastroficzne

Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Management and Quality Sciences

Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Pages: 206
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Teoria rozwoju

Pages: 184
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Pages: 236
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Psychology, Human Resources Management

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy integracyjne. Wybrane zagadnienia

Pages: 256
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Finance and banking

Finansowe aspekty globalizacji

Pages: 166
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

Pages: 202
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo

Pages: 196
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Accountancy

Rachunkowość. Zasady i metody

Pages: 240
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Management and Quality Sciences

Zintegrowane systemy zarządzania

Pages: 292
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Logistics

Logistyka miasta

Pages: 262
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Accountancy

Rachunkowość. Kurs podstawowy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: VI
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Economics

Makroekonomia

Pages: 536
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Economics

Proces regionalnego różnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii

Pages: 224
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
5.00 € 4.25 €
Finance and banking

Zarządzanie finansami

Pages: 540
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy

Pages: 192
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Finance and banking

Finanse

Pages: 652
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 € 14.45 €
Economics

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków

Pages: 472
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: 162x237
16.00 € 13.60 €
Management and Quality Sciences

Organizacja procesowa

Pages: 208
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie projektem europejskim

Pages: 352
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Economics

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

Pages: 344
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €