Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Linguistics

Русский язык в бизнесе

Pages: 280
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: A5
10.00 € 8.50 €
Finance and banking

Zrównoważone rynki finansowe – perspektywa krajowa i międzynarodowa

Pages: 198
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 € 9.35 €
Finance and banking

Zrozumieć rynki finansowe

Pages: 220
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
As file to download: 13.00 €
Economics

Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

Pages: 211
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
Economics

Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013

Pages: 432
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Management and Quality Sciences

Zintegrowane systemy zarządzania

Pages: 292
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Finance and banking

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Pages: 192
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162 x 237
12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zespoły

Pages: 216
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 145x205
11.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność

Pages: 270
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Pages: 224
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku

Pages: 194
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 € 9.35 €
Finance and banking

Zasady podatkowe w teorii i praktyce

Pages: 216
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność

Pages: 412
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

Pages: 356
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
As file to download: 13.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Pages: 560
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

Pages: 184
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pages: 280
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie wieloma projektami

Pages: 176
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
13.00 € 11.05 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

Pages: 260
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
As file to download: 11.00 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie wiedzą

Pages: 312
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
As file to download: 11.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Pages: 156
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
11.00 € 9.35 €
Earth and the Environment Sciences

Zarządzanie środowiskowe

Pages: 236
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
As file to download: 11.00 €
Earth and the Environment Sciences

Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Pages: 328
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
14.00 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Pages: 344
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
As file to download: 12.00 €