Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Finance and banking

Analiza sprawozdań finansowych

Pages: 314
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Engineering and Technological Sciences

Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Pages: 222
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Finance and banking

Podstawy współczesnej bankowości

Pages: 240
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Accountancy

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa

Pages: 242
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
Management and Quality Sciences

Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego

Pages: 600
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Management and Quality Sciences

Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się

Pages: 254
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: A5
10.00 € 8.50 €
Logistics

Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw

Pages: 266
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Ryzyko katastroficzne

Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
13.00 € 7.00 €
Management and Quality Sciences

Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Pages: 206
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Economics

Teoria rozwoju

Pages: 184
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Economics

Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Pages: 236
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy integracyjne. Wybrane zagadnienia

Pages: 256
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
As file to download: 10.00 €
Finance and banking

Finansowe aspekty globalizacji

Pages: 166
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Economics

Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

Pages: 202
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
As file to download: 10.00 €
Economics

Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo

Pages: 196
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
Accountancy

Rachunkowość. Zasady i metody

Pages: 240
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Management and Quality Sciences

Zintegrowane systemy zarządzania

Pages: 292
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Logistics

Logistyka miasta

Pages: 262
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Accountancy

Rachunkowość. Kurs podstawowy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: VI
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Economics

Makroekonomia

Pages: 536
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Economics

Proces regionalnego różnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii

Pages: 224
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
5.00 € 4.25 €
Finance and banking

Zarządzanie finansami

Pages: 540
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €